Opublikowano: 2018-11-24

Inwentaryzacja powykonawcza Mińsk Mazowiecki

0,00 $
eodezyjna inwentaryzacja powykonawczą ma na celu ustalenie danych określających kształt i położenie obiektów budowlanych oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów, które pozwolą na wprowadzenie zmian w bazie danych ewidencji gruntów i budynków lub bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.